Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från vikingatid till frihetstid

Skapad 2020-12-17 09:40 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi ska lära oss om Sveriges historia. Hur har det sett ut i Sverige bakåt i tiden? Vad var vikingar och hur levde dem? Vad är medeltid? Vem var Vasa?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Svenska:

Du ska med stöd av bilder kunna läsa olika faktatexter om den svenska historien.

Du ska kunna svara på frågor och återge delar av innehållet i texten i hela meningar.

Du ska skriva med läslig handstil. 

Du ska bidra till resonemang om budskap och handling i olika filmer vi ser kopplade till temat.

 

So:

Du ska med hjälp av tidslinjer visa på historiska händelser från vikingatid till frihetstid. 

Du ska utifrån tidslinjen kunna resonera om olika händelser och gestalter.

Du ska i resonemang kunna använda ämnesspecifika ord så som Vikingatid, Medeltid, Vasatid, Stormaktstid, Frihetstid och ge exempel på gestalter under dessa perioder.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer att skapa tidslinjer i klassrummet, där vi med bilder sätter ut viktiga händelser och gestalter.

Vi skriver faktatexter.

Vi kommer att använda oss av materialet "Enkel historia" och jobba med läsförståelse samt träna vår handstil.

Vi ser filmer där vi resonerar om innehållet och gemensamt skapar widgitbilder för att komma ihåg. 

Vi arbetar enskilt och tillsammans. 

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Eleverna kommer få påverka hur de vill redovisa utifrån tidslinjen. 

 

Bedömning

Som en avslutande uppgift får eleverna enskilt eller i par redogöra för tidslinjen vi satt upp i klassrummet. I svenska kommer vi bedöma under arbetets gång.

Vi kommer också efter elevernas önskemål ha en gemensam kahoot där eleverna skriver frågor och svar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: