Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - "Den magiska dörren"

Skapad 2020-12-17 11:47 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Föreställ dig att det finns en magisk dörr någonstans i skolan, du vet inte vad som finns bakom den magiska dörren. Men du vet att berättelsen kommer att handla om din huvudperson och den magiska dörren. Är du redo?

Innehåll

Innehåll

Så här kommer vi arbeta: 

Den magiska dörren är ett skrivprojekt som leder till att eleverna skriver en bok som då heter "Den magiska dörren". Varje vecka kommer vi träna på olika delar som hör till berättande texter, t.ex. miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, skriva brev, dialoger och beskriva känslor. Alla instruktioner ligger i Classroom, lycka till!

Mål med arbetet: 

• Du kan göra enkla beskrivningar  och använda beskrivande ord så att texten blir mer intressant, t.ex. miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. 

• Du kan använda grundläggande skrivregler som t.ex. punkt, frågetecken, talstreck och kommatecken på rätt ställe. 

• Du kan skriva en berättelse så att den som läser den har lätt att följa med och är lätt att förstå vad den handlar om. 

• Du kan bearbeta din text. Efter att du fått tips från mig som lärare eller en kompis kan du gå in och ändra i din text så den blir ännu bättre.  

• Du ska kunna följa de instruktioner som läraren ger inför de olika 

lektionerna. 

 

 

Syfte med arbetet:

Den magiska dörren är ett långt skrivprojekt. Syftet med arbetet är att öka skriv och berättarlusten hos eleverna. Vidare är syftet att eleverna ska kunna skapa egna berättande texter där bland annat personbeskrivningar, miljöbeskrivning och brevskrivning ingår.

 

 

Bedömning:

Skriv hur du kommer bedöma arbetet, ex skrivuppgift.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Tid: 7 lektioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
    Ml  7-9
  • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
    Ml  7-9
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
    Ml  7-9

Matriser

Ml
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..

Ml
Berättande text

Koppling till uppgiften
Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Uppläsning
Du läser till största delen med flyt och viss inlevelse. Du försöker att variera din röst beroende på det du läser.
Du läser med gott flyt och stor inlevelse. Du varierar till stor del din röst beroende på det du läser.
Du läser med mycket gott flyt och mycket stor inlevelse. Du varierar till mycket stor del din röst beroende på det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: