Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på geografi - Sverige

Skapad 2020-12-17 17:24 i T1-skolorna Linköping
Planering kring Sveriges geografi
Grundskola 4 Geografi
Koll på geografi - Sverige

Innehåll

Innehåll i undervisningen:

Du ska få lära dig om hur kartor ser ut, hur man läser/tolkar en karta. Du kommer också att få lära dig om hur Sverige formades och vad vi har för olika landskapstyper. Du ska även få lära dig om Sveriges naturresurser och indelning i landskap och viss namngeografi. 

Arbetssätt:

Vi kommer under arbetet:

 • Se Geografens testamente Sverige 
 • Läsa olika texter och jobba med olika arbetsuppgifter kopplat till texterna 
 • Arbeta med kartor och kartböcker 
 • Lära oss geografiska begrepp
 • Lära oss namngeografi Sverige

Begrepp:

Väderstreck, norr, söder, öster, väster, teckenförklaring, skala, breddgrad, längdgrad, ekvatorn, tematisk karta, topografisk karta,  Götaland, Svealand, Norrland, landskap, län, kommun, bergskedja, Skanderna, jordlager, bergskedja, jättegryta, isräfflor, flyttblock, rullstensås, naturlandskap, kulturlandskap, odlingsmark, åkermark, kust, fjäll, våtmark, kalfjäll, trädgräns, barrskogsbälte, blandskog, odlingsmark, riksgräns, hållbar utveckling, naturresurs, 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och förstå kartans tecken och utifrån det förklara hur det ser ut på olika platser i Sverige
 • förklara skillnaden mellan tematiska och topografiska kartor
 • förklara vad naturlandskap och kulturlandskap innebär och hur vi människor formar och förändrar landskapet och livsmiljöer runt omkring oss
 • förklara och beskriva hur Sverige delas in i landsdelar och landskap
 • namnge städer/orter, berg, hav och vatten och deras lägen  i Sverige.

Tidsåtgång:

Vi arbetar med detta område under veckorna 5-21.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sveriges geografi

1
2
3
Natur och kulturlandskap
Grundläggande kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan enkelt förklara vad som förändrar landskapet och dess omgivning.
Goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i landet t ex fjällbygd, skogsbygd och kustområdet. Kan förklara utvecklat vad som förändrar landskapet och dess omgivning.
Mycket goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i landet. Kan förklara välutvecklat vad som förändrar landskapet och dess omgivning.
Städer, orter, berg, hav och vatten
Grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på hälften av viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Mycket goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Kartkunskap
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt.
Ord och begrepp
Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt. Kan använda, förklara och förstå ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: