Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kretsar kring el Ht 2020

Skapad 2020-12-17 20:04 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du ska under hösten få arbeta med NTA-temat "Kretsar kring el". Temat är uppbyggt kring ett antal uppdrag som du utför enskilt, i par eller i grupp.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Att följa instruktioner, genomföra undersökningar samt dokumentera och diskutera resultatet.

Använda begrepp som beskriver och förklarar elektriska kretsar, batterier, elektricitet och energikällor.

Elsäkerhet

Söka och använda information för att kunna jämföra olika energikällor. 

Koppla olika elektriska kretsar för att t ex. kunna konstruera en ficklampa. 

 

För att lära ska du: 

Delta och vara aktiv vid genomgångar i helklass.

Genomföra olika uppdrag (enskilt och i grupp). 

Se filmer/söka fakta om olika energikällor.

Vara med i gemensamma diskussioner kring resultat.

Läsa texter kopplade till uppdragen och temat.

 

Du visar hur väl du kan när:

Du planerar och genomför dina laborationer.

Du är aktiv i muntliga diskussioner och kommer med egna förslag och lösningar.

Du dokumenterar dina undersökningar i text och bild.

Du använder begrepp för att beskriva elektrisk ström, sluten krets och andra samband samband inom ellära, muntligt och vid ett skriftligt prov.

Du resonerar kring olika energikällors för- och nackdelar och dess påverkan på miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6

Matriser

Fy
Kretsar kring el åk 4

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Du genomför undersökningar och kan formulera egna frågor och dra slutsatser kring resultat.
Du är osäker och behöver mycket stöd för att genomföra egna undersökningar.
Du genomför undersökningar med lite stöd och kan formulera någon fråga eller dra någon enkel slutsats.
Du genomför undersökningarna självständigt, formulera relevanta frågor samt dra slutsatser kring resultatet.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du är osäker på hur utrustningen ska användas.
Du använder utrustningen på ett säkert och på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt
Du kan göra dokumentationer i skrift och bild
Du behöver mycket stöd för att göra enkla dokumentationer
Du gör enkla dokumentationer
Du gör utvecklade dokumentationer
.
Du har grundläggande kunskaper om el och kretsar och använder begreppen.
Du behöver stöd för att föra enkla resonemang om elektriska kretsar. Du har bristande kunskaper området och är osäker på t ex vad som menas med en sluten krets, elektrisk ström eller att glödlampan/batteriet är tvåpoligt.
Du kan föra enkla resonemang om elektriska kretsar. Du vet vad som menas med en sluten krets, kan enkelt förklara elektrisk ström, förstår oftast att både glödlampan och batteriet är tvåpoliga. Du använder en del begrepp när du förklarar.
Du kan föra utvecklade resonemang kring elektriska kretsar, utförligt förklara sluten krets, elektrisk ström och resultatet av olika typer av kopplingar. Du använder många begrepp när du förklarar.
Du kan resonera kring energikällors fördelar och nackdelar.
Du har svårt att resonera kring olika energikällors för- och nackdelar. Du behöver utveckla dina kunskaper kring begreppen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor och använder då några begrepp
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor och använder då flera begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om elsäkerhet i hemmet
Du saknar kunskaper om hur elektricitet kan vara farligt och hur man kan skydda sig mot dessa faror.
Du känner till något om hur elektricitet kan vara farligt och hur man kan skydda sig mot dessa faror
Du kan ge flera exempel på hur elektricitet kan vara farligt och hur man kan skydda sig mot dessa faror.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: