Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En muntlig presentation av olika musikstilar i åk 8

Skapad 2020-12-18 07:36 i Anneroskolan Helsingborg
I denna musikuppgift redovisar du den musikgenren som spelades/ska spelas i gruppen under våren där du presenterar fakta och analyserar genren. Du skriver om vilken funktion har musikgenren haft för att markera identitet och grupptillhörighet inom musikkulturen, med fokus på etnicitet och kön.
Grundskola 8 Musik
Allt arbete genomförs på lektionstid där du får möjligheten att leta information på internet och i böcker. Du berättar om musikinstrument och deras funktion inom genren och ger analys av dess sammanhang i t.ex. ett band inom genren. Sedan resonerar du med egna ord om utvecklingen den genren har haft och hur det påverkade individer och samhällen då och nu.

Innehåll

Kunskapsmål och förtydligande av målen

Genom detta arbete kommer du att utveckla din förmåga att uppleva och reflektera över musik. Dina erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom kommer ditt arbete bidra till att du utvecklar dina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Du kommer att lära dig analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: