Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8 vt 2021

Skapad 2020-12-18 08:42 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetet med tyskan fortsätter. Eleverna lär sig mer om perfekt av svaga verb och lär sig vidare perfekt av starka verb. Eleverna lär sig att klara sig på en järnvägsstation och i en hotellreception, liksom på ett apotek och en läkarmottagning. Arbetet med detta sker både muntligt och skriftligt. Två prov under terminen omfattar bägge hör- och läsförståelse samt skriftlig del. En viss inblick i äldre tysk barnlitteratur och den didaktik som finns i denna ges.

Innehåll

 

TYSKA 8  PLANERING VT  

 

Vecka 2 

 

Lektion 1 

Genomgång runt äldre tiders barnlitteratur; även om Der Struwelpeter mer specifikt - så mycket som möjligt på tyska  

Börja se Der Struwelpeter  

 

 

LÄXA 

 1. ahnen = ana 

 1. das riecht nach … = det luktar 

 1. das Ziel = målet 

 1. die Städtereise = stadsresan 

 1. gleich = likadan  

 1. die Oper = operan 

 1. der Dom = domkyrkan  

 1. dazwischen = däremellan 

 1. umweltfreundlich = miljövänlig 

 1. kaputt= trasig, även slut i betydelsen uttröttad  

 1. alle zehn Minuten = var tionde minut  

 1. viereckig = fyrkantig 

 1. Mitleid = medlidande 

 1. die U-Bahn = tunnelbanan 

 1. die S- Bahn = innerstadståget 

Länk för att plugga i Quizlethttps://quizlet.com/_5929cj?x=1jqt&i=1gnr4y  

 

Vecka 3 

 

Lektion 1 

Se Der Struwwelpeter  1955 

 

Lektion 2 

Förhör 

Skriv ner läxa  

5 A s. 50 TB 

5B s. 51-52 TB  

 • lyssna, läs  

Enskilt: 

 • A1 s. 71 ÖB 

 • A2 s. 72 ÖB 

 • A3 s. 72-73 Ö 

I par: 

 • B3 s. 75 ÖB 

 

 

LÄXA:  

 1. geflogen = flugit (perfekt particip av fliegen) 

 1. gefahren = åkt (perfekt particip av fahren) 

 1. gegangen = gått (perfekt particip av gehen) 

 1. geschwommen = simmat (perfekt particip av schwimmen) 

 1. flussaufwärts = uppför floden 

 1. die Strömung = strömmen 

 1. in einer Minute = inom en minut 

 1. die Schnecke = snigeln 

 1. gebrochen = brutit (perfekt particip av brechen 

 1. gewesen = varit (perfekt particip av sein 

 1. unwahrscheinlich = osannolikt 

 1. wieso = hur så  

 1. Quatsch = struntprat 

 1. Liebe = kärlek 

 1. Hass = hat 

Länk för att plugga i Quizlet https://quizlet.com/_592ee5  

 

Vecka 4 

 

Lektion 1 

Starka verb perfekt 

-repetition och genomgång, så mycket som möjligt från elever 

-arbete med miniwhiteboards 

Enskilt: 

 • C1 s. 77 ÖB C2 s. 78 ÖB 

5C s. 56 TB 

- lyssna, läs 

 

Lektion 2 

Förhör 

Skriva ner ny läxa 

I par: 

- läs 5C s. 56 TB igen, gör de tre övningarna s. 58 TB 

Samtalsövning i grupper; i vilka länder och städer har eleverna varit? 

Seterra 

 

LÄXA: 

 1. der Bahnhof = järnvägsstationen 

 1. der Hauptbahnhof = centralstationen  

 1. der Gleis = järnvägsspåret 

 1. der Passagier= passageraren 

 1. die Fahrkarte = biljetten 

 1. das Ticket = biljetten 

 1. die einfache Fahrt= enkel resa 

 1. die Hin- und Rückfahrt = tur- och returresa 

 1. die Abfahrt = avgången  

 1. die Ankunft = ankomsten 

 1. die Ermäßigung = prisnedsättningen, rabatten 

 1. der Bahnsteig = perrongen 

 1. der Schalter = biljettluckan 

 1. umsteigen = byta tåg 

 1. Schlafwagenabteil = sovkupé  

Länk för att plugga i Quizlet https://quizlet.com/_592fsi 

 

Vecka 5 

 

Lektion 1 

Nöta dativ 

Genomgång text järnvägsstation (delas ut) 

I par: 

 • C4 s. 80 ÖB 

 • C5 C6 s. 81 Ö 

Enskilt på datorn: 

- hörövning järnvägsstation http://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-situationen-am-bahnhof/ 

 

 

Lektion 2 

Förhör 

Skriva ner ny läxa 

Enskilt på datorn: 

- autentisk online-bokning av tågbiljetter; titta igenom https://www.bahn.de/p/view/service/buchung/onlineticket/onlineticket.shtml  

Stolpar för dialog järnvägsstation delas ut 

Eleverna gör denna i par 

 

 

LÄXA: 

 1. der Empfangschef = receptionschefen 

 1. das Doppelzimmer = dubbelrummet 

 1. das Einzelzimmer = enkelrummet  

 1. der Fahrstuhl = hissen 

 1. der Schlüssel = nyckeln  

 1. die Bushaltestelle, -n = busshållplatsen 

 1. die Rezeption = receptionen 

 1. die Buchung = bokningen 

 1. sich eintragen = skriva in sig 

 1. buchstabieren = bokstavera 

 1. der Aufenthalt = vistelsen 

 1. im zweiten Stock = på andra våningen 

 1. im Erdgeschoss = på bottenplanet 

 1. die Fähre, -n = färjan  

 1. der Hafen, - “ = hamnen  

Länk för att plugga i Quizlet https://quizlet.com/_592h2z 

 

 

Vecka 6  

 

Lektion 1 

Text om hotellreception delas ut 

 • läs, översätt 

I par: 

-nöt in fraser i en hotellreception  

- titta på en autentisk hotellhemsida 

Enskilt på datorn: 

 • http://www.akadaf.com/HotPot/Kapitel02/ausstattung.htm 

 • http://www.akadaf.com/HotPot/Kapitel02/imHotel.htm  

 • http://www.akadaf.com/HotPot/Kapitel02/lindenhof.htm  

 • http://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-den-tourismus-check-in-an-der-rezeption-uebung-zum-leseverstehen-b1/  

 

Lektion 2 

Förhör 

I par: 

 • se och lyssna på scener i hotellreception https://www.youtube.com/watch?v=fgZwfx3tobA  

 • övning med miniwhiteboards; skriv svar på repliker i hotellreception 

 • skriv par dialog där en gäst klagar på ett problem, ett annat än det du stött på i text tidigare 

Provinstruktioner ut  

 

 

 

Vecka 7 

 

Lektion 1 

Plugga till provet 

 

Lektion 2 

Plugga till provet 

 

  

 

 

Vecka 8 

 

Lektion 1 

Hör- och läsförståelsedel prov, 

Möjlighet att arbeta med skrivuppgift hotellreception i Teams 

 

 

Lektion 2 

Glosor-grammatik/realiadel prov  

 

 

Vecka 10 

Lektion 1 

Skrivuppgift hotellreception i Teams 

Grupper om tre bestämmer vems man ska spela upp 

Provvisning en i taget 

 

 

 

Lektion 2 

Skrivuppgift hotellreception i Teams, öva på att spela upp 

 

LÄXA: 

 1. der Arzt, - ”e = den manliga läkare+n 

 1. die Ärztin, -nen = den kvinnliga läkaren 

 1. die Sprechstundenhilfe = mottagningssköterskan 

 1. das Wartezimmer = väntrummet  

 1. untersuchen = undersöka 

 1. gleich = genast  

 1. die Apotheke = apoteket 

 1. helfen = hjälpa (med dativ)  

 1. rekommendieren = rekommendera (med dativ)  

 1. empfehlen= rekommendera (med dativ)  

 1. der Apotheker = apotekaren 

 1. nachmittags = på eftermiddagarna 

 1. dafür nichts = varsågod 

 1. die Salbe = salvan 

 1. der Schmerz = smärtan 

Länk för att plugga i Quizlet https://quizlet.com/_592ird 

 

 

Vecka 11 

 

Lektion 1 

Spela upp scener i hotellreception 

Översätt meningar apotek/ läkemedel samt prepositioner 

Kopierad text där väninnor samtalar om hälsoproblem 

- läs par, översätt  

 

 

 

 

 

Lektion 2 

Förhör 

Skriva ner ny läxa 

Genomgång av sammandragningar preposition+bestämd artikel 

Genomgång om personliga pronomen i olika kasus ; miniwhiteboards används 

Tillsammans: 

 • 3 s. 69 ÖB hörövning 

Enskilt: 

 • 1 s. 68 ÖB 

 • 2 s. 68-69 Ö 

 

Vecka 12 

 

Lektion 1 

Två texter runt att gå på bio delas ut; jobba med ordförråd kring detta 

Jobba med dialog på läkarmottagning 

 

Lektion 2 

Muntlig uppgift dialog på apotek introduceras, liksom skrivuppgift på läkarmottagning 

Arbete med dessa 

 

Vecka 13 

Lektion 1 

Arbete med muntlig uppgift dialog på apotek 

Arbete med skriftlig uppgift läkarmottagning 

 

Lektion 2 

Arbete med muntlig uppgift dialog på apotek 

Arbete med skriftlig uppgift läkarmottagning 

 

Vecka 15  

Lektion 1  

Modala hjälpverb 

Ackusativ/dativ  

Eleverna får skapa Kahoot om temat sjukvård 

 

Lektion 2 

Återvänd till temat café/restaurang - repetera kunskaper, avänd QuizletKahoot …  

Temat kläder - eleverna skapar dialog i klädaffär, repeterar och utökar ordförråd  

 

Vecka 16 

Lektion 1 

Repetition ordförråd - flertalet områden 

Jobba med elevspel.se 

Se Simsalagrimm – klassiska sagor lite annorlunda tappning 

 

Lektion 2 

Öva på prepositioner och ordförråd med miniwhiteboards, även eleverna får skapa meningar för de andra att svara på 

Tillfälle att jobba ikapp med AB sådant som saknas 

Se mer Simsalagrimm  

 

Vecka 17 

 

Lektion 1 

Plugga till prov 

 

Lektion 2 

Plugga till prov 

 

 

 

 

 

Vecka 18 

 

Lektion 1 

Prov hör- och läsförståelse 

 

Lektion 2 

Prov skriftlig del  

 

 

Vecka 20 

 

Lektion 1 
I par:  

 • läs den extensiva texten s. 76-77 TB 

 • läs den extensiva texten s. 86-89 TB 

Lagtävling miniwhiteboards: 

-klädesplagg och affärer 

Hänga gubben på miniwhiteboards i grupper; ord från angivna kategorier 

 

 

Lektion 2 

Nachrichten auf Deutsch UR  

Lagtävling miniwhiteboards: 

-platser och byggnader i en stad 

Hänga gubben på miniwhiteboards i grupper; ord från angivna kategorier 

 

Vecka 21 

 

Lektion 1 

6D s. 72-75 TB  

 • lyssna, läs 

Enskilt: 

 • D1 s. 96 ÖB 

 • D2 s. 97 ÖB 

 • D3 s. 98 ÖB 

 

Lektion 2 

Skriv ner läxa  

7 A s. 78 TB 

 • lyssna, läs 

Genomgång runt bisatser 

Enskilt: 

 • A 1 s. 101 ÖB 

 • A2 s. 101-102 ÖB 

 • A3 s. 102 ÖB 

 

 

LÄXA: 

 1. die Butter = smöret 

 1. gib die Butter rüber = skicka hit smöret 

 1. Spätzchen = älskling, lilla vän 

 1. halt die Klappe = håll käften 

 1. du Blödmann = dumskalle 

 1. verdammt = för tusan  

 1. reifer = mognare 

 1. sonst = föövrigt 

 1. schwanger = gravid 

 1. lüg nicht = ljug inte 

 1. Ärger = bråk, problem  

 1. der Riese = jätten 

 1. der Zwerg = dvärgen 

 1. schmal = smal (om till exempel en springa) 

 1. breit = bred 

Länk för att plugga i Quizlet https://quizlet.com/_592kkv 

 

Vecka 22 

 

Lektion 1 

Genomgång imperativ  

7C s. 82-83  

 • lyssna, läs 

Enskilt: 

 • C1 s. 106 ÖB 

 • C2 s. 107 ÖB 

 • C4 s. 108 Ö 

Dialogövning där imperativ kommer in 

 

Lektion 2 

Förhör 

7B s. 80-81 TB 

-lyssna, läs 

7D s. 84-85 TB  

 • lyssna, lä