Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit Matematik 3A kap 4

Skapad 2020-12-18 08:59 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Mera Favorit Matematik 3A. Men matte är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med olika räknesätt och strategier inom ämnet.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 • Division
 • Sambandet mellan Multiplikation  och division
 • Division med rest
 • Jämför och storleksordnar .
 • Prioteringsregler vid multiplikation och division
 • Problemlösning
  förstår frågan i en textuppgift
  bedömer om svaret är rimligt
 • Bestämmer värdet av obekanta tal i likheter

  Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 •  öva 
 • Division
 • Sambandet mellan Multiplikation  och division
 • Division med rest
 • Jämför och storleksordnar .
 • Prioteringsregler vid multiplikation och division
 • Problemlösning

 

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när ni löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
3A Kapitel 4

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Division
Jag kan med stöd räkna division.
Jag kan räkna division.
Jag kan med säkehet räkna division.
Sambandet mellan multiplikation och division
Jag kan med stöd visa på sambandet mellan multiplikation och division.
Jag kan visa på sambandet mellan multiplikation och division.
Jag kan med säkerhet visa på sambandet mellan multiplikation och division.
Division med rest .
Jag kan med stöd räkna division med rest.
Jag kan räkna division med rest.
Jag kan med säkerhet räkna division med rest.
Division Jämför och storleksordnar
Jag kan med stöd jämföra och storleksordna.
Jag kan jämföra och storleksordna.
Jag kan med säkerhet jämföra och storleksordna.
Prioteringsregler vid multiplikation och division (kunskapskrav för åk 4-6)
Jag kan med stöd prioteringsregler vid multiplikation och division.
Jag kan prioteringsregler vid multiplikation och division.
Jag kan med säkerhet prioteringsregler vid multiplikation och division.
Problemlösning förstår frågan i en textuppgift bedömer om svaret är rimligt
Jag kan med stöd förstå frågan i en textuppgift bedömer om svaret är rimligt
Jag kan förstå frågan i en textuppgift bedömer om svaret är rimligt
Jag kan med säkerhet förstå frågan i en textuppgift bedömer om svaret är rimligt och skriver ned hela din uträkning.
Bestämmer värdet av obekanta tal i likheter
Jag kan med stöd bestämma värdet av obekanta tal i likheter.
Jag kan bestämma värdet av obekanta tal i likheter.
Jag kan med säkerhet bestämma värdet av obekanta tal i likheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: