Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2020-12-18 10:15 i Murgårdsskolan Sandviken
Pedagogisk planering för att läsa/skriva faktatexter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska titta närmare på hur en faktatext är uppbyggd, du ska få läsa faktatexter och träna på att skriva en egen faktatexter.

Innehåll

Syfte- målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. I din text ska du göra egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord, dvs ord som hör till ämnet.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Du ska även ange vilka källor du använt dig av.

Hur ska du lära dig detta?

 • läsa och förstå faktatexter från några olika böcker
 • lyssna när någon annan läser faktatexter
 • diskutera texten
 • lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter
 • skriva egna faktatexter

Bedömning

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska faktatext åk 4-6

På väg
E
C
3
Läsa
Du behöver träna mer på att läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt. Du behöver även träna mer på att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva
innehåll och struktur
Du behöver träna mer på att skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord.
Du behöver träna mer på att dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
stavning
Du behöver träna mer på att du i dina texter använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Bilder
förstärka textens budskap
Du behöver träna mer på att kunna lägga till bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: