Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och Franska revolutionen

Skapad 2020-12-19 07:31 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Under slutet på 1700 talet genomförs 2 stora revolutioner i Amerika och Frankrike som kommer att innebära stora förändringar i samhället för många. Det är dessa revolutioner vi nu ska arbeta med.

Innehåll

Revolution- en omstörtande förändring i samhället! Två stora revolutioner som gett avtryck ändå fram till våra dagar ska vi nu fördjupa oss i. Kvinnan på bilden ovan är Frihetsgudinnan och hon är ett känt landmärke för många människor världen över. Frankrike ger henne som en gåva till Amerikanerna efter deras frigörelse från England i slutet på 1700 talet. 

Ni har redan gjort en del uppgifter på Digilär om den Amerikanska revolutionen men under uppgifter kommer resten av området att behandlas

 

 

Uppgifter

 • 12/1-2021 Digilär- Franska revolutionen

 • 18/1 En jämförelseuppgift om den Amerikanska och Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  His
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  His
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  His  -

Matriser

His
Amerikanska och Franska revolutionen

E
C
A
Redogör
Eleven kan översiktligt redogöra för skillnader och likheter mellan den Amerikanska och Franska revolutionen
Eleven kan utförligt redogöra för skillnader och likheter mellan den Amerikanska och Franska revolutionen
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan den Amerikanska revolutionen
Redogör för orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden
Redogör för kopplingar till dagens samhälle och framtiden
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: