Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIA- ”Jaget” HT-20

Skapad 2020-12-19 16:26 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Under höstterminen 2020 har Fjärilen arbetat med ett projekt som kallats för ”Jaget”.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. 

Varför?

 

Syftet med projketet är att barnen ska utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld. Barnen ska få reflektera över frågan ”Vem är jag?” och känna trygghet i sin identitet samt en tillit till sina egna styrkor. De ska även ges möjlighet att uttrycka sina egna behov/känslor samt vilja och intresse.

 

Mål:


Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den,

 

Utvärderingsbart mål:

Den 7/12 ska alla barn ha fått möjlighet att berätta/visa om sig själv i olika kontexter och sammanhang. 

 

Målkommunikation och handlingsplan:

Vi introducerar ”Boken om mig” samt visar foto på oss pedagoger och berättar om oss själva samt 

ställer frågan ”Vem är du?” till barnen. Vi ger ut enkät till barnens föräldrar med syfte att ta reda på barnens styrkor och intressen. 

Vi gör en handlingsplan där aktiviteter utformas. Barnen får bl.a. själva fota/bli fotade om vad de tycker om att göra ute och inne. Utifrån en bildsammanställning ges barnen möjlighet att själva få berätta för kompisarna om deras bilder. Barnen får även möjlighet att möta estetiska lärprocesser och teknik när de trycker sina händer i trolldeg samt måla dessa. Handavtrycken visas sedan upp i barngruppen och barnen får reflektera kringla likheter/skillnader och att deras händer är unika, precis om de själva. 

Sekundära mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 

-Självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
- förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: