Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 HT

Skapad 2020-12-20 08:31 i Brearedsskolan Halmstad
Vi kommer att jobba med att skriva olika sorters berättelser för hand och på lärplatta.
Grundskola 3 Svenska
Du får skriva faktatexter där du hämtar fakta från olika källor t ex läroböcker, internet, filmer och genomgångar. Vi jobbar med två nya texttyper, argumenterande text och bokrecension. Du får också skriva berättande texter. Vi arbetar vidare med sista läseboken och olika typer av frågor kopplade till den. Frågor som besvaras skriftligt och som förutspås och efterarbetas i samtal. Du får också lära dig att att redovisa något med hjälp av mind map.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Arbeta med den sista läseboken för lågstadiet. Du läser i skolan och hemma. Du arbetar med  frågor som hör till boken både i skolan och hemma. Du kommer att träna: läsning, läsförståelse, formulera meningar skriftligt, stavning och muntlig kommunikation.
 • Du lånar böcker på biblioteket och läser varje dag i skolan. Du lånar böcker som du läser hemma också.
 • Träna på att sammanfatta och återberätta både muntligt och skriftligt
 • Du samtalar om läsebokens och andra böckers innehåll med en eller flera klasskamrater.
 • Vi fokuserar på dubbelteckning den här terminen och jobbar med övningar på papper och iPads.
 • Vi fokuserar på faktatexter den här terminen. Du lär dig att skriva egna faktatexter genom att hämta fakta från flera källor t ex läroböcker, internet, film och genomgångar. Du skriver egna meningar och kopierar inte från texter. Du kommer att skriva berättande texter också.
 • Vi jobbar med två nya texttyper, argumenterande text och bokrecension
 • Du får lära dig att skriva en egen mind map som du använder när du gör en muntlig redovisning av den bok du läst och skrivit bokrecension om.
 • I slutet av terminen tittar vi på Mysteriet på Greveholm (julkalender i 24 avsnitt). Till varje avsnitt följer 3 eller 4 frågor som diskuteras och besvaras skriftligt.
 • Träna handstil

 

 

Bedömning

Skolverkets bedömningsstöd LÄSA (Ligger under fliken  planering - matriser)

Skolverkets bedömningsstöd SKRIVA (Ligger under fliken planering - matriser)

Din förmåga att med hjälp av en mind map göra en muntlig presentation för klassen.

 

 

 

                  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: