Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering period 3 13d PRIO år 7 - "Bråk och procent"

Skapad 2020-12-20 13:09 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal. Begreppet procent möter vi mycket i vår vardag. De två har ett starkt samband-

Innehåll

VECKOPLANERING

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer


Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.


Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela 

 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?

 

Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: