Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2020-12-20 18:09 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion med tal från 0 till 10 000. Vi utgår från vår matematikbok Sigma 4A och Matte Borgen 4A.

Innehåll

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 1 - 10 000
 • kunna addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

Viktiga fakta och begrepp

 • addition
 • addera
 • summa
 • likhetstecken
 • term
 • subtraktion
 • subtrahera
 • skillnad
 • fler - färre

 

Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten
 • övningar på Nomp

 

Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • arbeten
 • läxor
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: