Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och frågor om livet

Skapad 2020-12-21 07:56 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Under det här temat ska du få diskutera vardagliga moraliska frågor. Vad innebär det att göra gott? Hur ska vi behandla varandra för att alla ska ha det bra? Vad är viktigt i vårt liv? Hur skiljer sig synen på kärlek, livet efter döden och vad som är viktigt i livet för de med olika trosuppfattningar?

Innehåll

Vi ska arbeta med följande:

- Vad är ett bra liv och vad innebär det att göra gott mot andra?

- Vi ska diskutera frågor kring identitet, jämlikhet och utanförskap.

- Vi tittar på populärkulturen hur de skildrar vad som är viktigt i livet och vad som är en god kamrat.  

- Vi lär oss olika etiska begrepp som t.ex. identitet, solidaritet och jämlikhet.

- Vi resonerar om hur synen på kärlek och vad som händer efter döden skildras i olika religioner.

- Hur kan vi använda olika källor för att söka information om hur människor med olika bakgrund tycker i frågor om livet. 

 

Vi kommer att arbeta på följande vis:

- Gemensamma diskussioner i klassen och i smågrupper om olika frågeställningar.

- Vi ser på filmer som diskussionsunderlag.

- Vi läser om olika religioners syn på kärlek och livet efter döden.

- Vi tittar på populärkulturens syn på hur man ska vara mot varandra.

- Vi lär oss om vilka källor vi kan använda för att ta reda på vad människor med olika trosuppfattningar tror om livsfrågor.

 

Jag kommer att bedöma följande:

- Hur du använder olika etiska begrepp när du resonerar om livsfrågor.

- Hur du kan beskriva vad du tycker är rätt och fel gentemot andra människor.

- Hur du kan beskriva och förklara vad olika människor tycker om livet, kärleken och livet efter döden, beroende på religion eller andra livsåskådningar.

- Hur du kan använda olika källor för att söka information och hur du kan diskutera hur informationen och källorna kan användas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: