Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska Östersjöriket

Skapad 2020-12-21 08:42 i Magra skola Alingsås
Planering av det svenska Östersjöriket.
Grundskola 5 – 6 Historia
Vi ska arbeta med det svenska Östersjöriket/Stormaktstiden.

Innehåll

Genomförande:

 • Vi ska....

 • läsa texter, titta på kartor, samtala, skriva och se på film om det svenska Östersjöriket/Stormaktstiden
 • högläsa boken "Flykten till järnets land" av Maj Bylock
 • resonera kring orsakerna till hur det stora riket kunde uppstå  
 • resonera kring migrationen ( = folkgrupper som flyttar) både till och från det svenska riket
 • arbeta kring hur män, kvinnor och barn levde under den här tiden
 • arbeta med historiska ord och begrepp

Syftet med arbetet (Ur Lgr 11):

Mål

Du ska...

 • förstå orsakerna till det svenska Östersjöriket
 • förstå vilka konsekvenser det fick för människorna och riket
 • förstå varför folkgrupper flyttade både till och från det svenska riket
 • kunna jämföra hur män, kvinnor och barn levde på den här tiden och hur de/vi lever idag
 • kunna de ord och begrepp vi tränat på (se nedan)

Du ska kunna förklara och använda följande ord och begrepp

stormaktstiden, kronologi, källa, tolkning, orsaker, konsekvenser, migration, protestanter, katoliker, reformationen, häxjakt, regent, enväldig, abdikera, konvertera, utskrivning, indelningsverket, reduktionen, snapphanar och förmyndarregering

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd på vad du visar för kunskaper under lektionerna, t.ex. vid samtal, genomgångar och uppgifter.

 • Du kommer att få göra en fördjupningsuppgift som kommer att bedömas. 
 • Vi kommer att avsluta arbetet med ett prov. 

Uppgifter

 • Måndag 1 mars.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Det svenska Östersjöriket

Godtagbara kunskaper, E-nivå
Goda kunskaper, C-nivå
Mycket goda kunskaper, A-nivå
Faktakunskaper
Du har faktakunskaper inom olika områden, t.ex om händelser och särskilda personer.
Källor
Du har kunskap om olika källor.
Jämföra levnadsvillkor
Du kan jämföra med vår tid hur vuxna och barn levde då och nu.
Ord och begrepp
Du kan förklara och använda historiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: