Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2 ht20 & vt21

Skapad 2020-12-21 08:54 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering av ämnet idrott och hälsa för ht-19
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa i år 2 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som finns i år 6. Vi kommer att jobba med nedanstående delar ur det centrala innehållet.

Innehåll

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar, rörelser och enkla bollspel och följa dess regler
 • veta hur man vistas idrottshallen på ett säkert sätt
 • anpassa dina rörelser till olika aktiviteter
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen
 • utveckla din kunskap i hur du håller din hygien

Arbetssätt

Du kommer att få delta i:

 • lekar och andra aktiviteter samt få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t.ex redskapsbanor
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • aktiviteter utomhus
 • orientering
 • samtal om hygien
 • utvärdering och samtal

Bedömning

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa och krypa
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 2 ht20 & vt21

Rörelse

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar de grovmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar sammansatta grovmotoriska grundformer
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter

Hälsa och livsstil

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
svarar på direkta frågor om dina upplevelser och rörelseaktiviteter.
kan föra samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
du deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
du klarar av att delta i uteverksamhet i närmiljön.
orientering
du kan till viss del orientera dig i närmiljön utefter enkla kartor
du kan orientera dig i närmiljön utefter enkla kartor och använda rumsliga begrepp
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
du visar hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
hygien
du behöver påminnas om hur du ska hålla hygienen
du vet hur du ska hålla hygienen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: