Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-12-21 09:02 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Lokal Pedagogisk Planering för idrott och hälsa förskoleklass på Ljunggrenska skolan.
Grundskola F Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Ge eleverna positiva upplevelser av rörelse.

Innehåll

Syfte

Eleverna ges möjlighet att  möta och uppleva många olika aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. 

Eleverna  ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

En god motorik ökar barnens koncentrationsförmåga och inlärningssituation.

 

 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Lgr11
  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Lgr11
  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande

   Mål

 • träna på att kunna delta i enklare lekar och spel.
 • träna på olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • träna på att samarbeta med andra elever.
 • träna på att delta i samtal och sätta ord på dina upplevelser kring ex. regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet.
 • träna på att röra dig i takt till musik.
 • träna på att ta och följa instruktioner.
 • träna på att följa gemensamma regler
 • träna på att förstå sambandet mellan hälsa, motion och hygien

 

Arbetssätt och metod

Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp

Under idrotten kommer du att öva på de motoriska grundrörelserna genom olika lekar, spel och redskapsbanor.

Röra dig till musik.

Du kommer att prova olika lekar, både genom att ledas och att leda dem själv.

Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att påverka sin hälsa.

 

Tidsplan:

HT-20 - VT-21

 

Reflektion och utvärdering:

1 gång/vecka

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: