Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och skala

Skapad 2020-12-21 09:33 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå, använda och göra beräkningar inom vikt, volym, hastighet och skala i olika sammanhang.

Innehåll

Mål för detta arbetsområde:

 

·       Kunna använda olika enheter för vikt och volym

·       Kunna använda enheten ton för vikt

·       Kunna förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

·       Kunna förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

·       Kunna upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

 

Begrepp

 

mililiter, ml             milli            ton            kubikcentimeter, cm3            kubikdecimeter, dm3

kubikmeter, m3             hastighet             km/h, kilometer per timme

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: