Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3. Geometri åk 9

Skapad 2020-12-21 10:47 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggar i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t. ex delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man kunskaper om proportioner, förstoringar och förminskningar. Här får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och den berömda Pythagoras sats.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. 
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet. 
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet

Studiematerial:

 • Prio s. Kap 3 s. 94 - 137
 • Genomgångar
 • Annat utdelat material

Arbetssätt:

 • Du ska välja din ambitionsnivå och kunna redogöra för de kriterier som finns bifogade.
 • Du ska vara närvarande och anteckna/lyssna/diskutera på genomgångar.
 • Planera arbetet med din lärare.
 • Vara aktiv vid problemlösning, diskussioner.

Examination: 

 • Problemlösning/Parövningar 
 • Begreppslistor
 • Exitpass
 • Läxor
 • Skriftligt prov (Datum ej bestämt i skrivande stund)

Veckoplanering   v. 1 - 11

V.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Begrepp

1-2

3.1 3.2

 

 1. uppg. 1-7


 1. uppg. 1-10

 

 1. uppg. 8-12


2. uppg. 11-17

 

 1. uppg. 13


 1. uppg. 18-21

Symmetri

Spegelsymmetri

Rotationsordning

Rotationssymmetri 

Likformighet

Kongruens 

Translation

3

3.3


 1. uppg. 1-13


3. uppg. 14-20

 

3.uppg. 21-24  Längdskala4

Repetition kap 2

Repetition kap 2

Repetition kap 2

 

5

Repetition kap 2

Repetition kap 2

Repetition kap 2

Prov vecka 5

6

3.4 

4. uppg. 1-11

 

4. uppg. 12-19

 

4. uppg. 20-25

Areaskala

Volymskala

7

3.5


 1. uppg. 1-10


 1. uppg. 11-19


 1. uppg. 20-24

Topptriangelsatsen

Transversalsatsen

9

3.6


6. uppg. 1-7


6. uppg. 8-14


6. uppg. 15-19

Pythagoras sats

Hypotenusa

Katet

10 Rep.

Begrepptest och kapiteltest

E-prov

Gamla NP

Begrepptest och kapiteltest

Problemlösning

Gamla NP

Begrepptest och kapiteltest

Problemlösning

Gamla NP

 

11


Prov

Basläger


Eventuellt Prov

Basläger + Hög höjd

 

Eventuellt Prov

Basläger + Hög höjd


Eventuellt ProvEventuellt Prov
kap 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
3. Geometri åk 9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: