Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria 20/21

Skapad 2020-12-21 11:30 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har och har haft stor betydelse för människor och samhällets utveckling. Vi tittar på detta, samt vilka drivkrafterna bakom utvecklingen kan vara.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Konkretisering

  • Eleven ska kunna beskriva utvecklingen av några olika tekniska hjälpmedel som människan har använt tidigare och även använder idag för att kommunicera med varandra.
  • Eleven ska kunna beskriva några användningsområden för ett antal enkla maskiner, som t.ex. det lutande planet, kilen, skruven, hävstången och hjulet, samt ha förståelse för hur de kan samverka i olika konstruktioner.
  • Eleven ska kunna beskriva hur människan har utvecklat några praktiska hjälpmedel för att förenkla sin vardag och sina vardagliga behov.
  • Eleven ska ha inblick i hur olika teknikval som människan gjort har påverkat individen, samhället och miljön.
  • Eleven ska ha inblick i att tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och att vetenskapen har möjliggjort olika tekniska framsteg och idéer.

Undervisning/arbetssätt

Genomgång av människans tidiga historia.
Film.
Eget arbete med häfte om teknikhistoria.

Bedömning

Ett enskilt skriftligt arbete där eleverna svarar på frågor om hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid samt hur de har påverkat människan, samhället och miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: