Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT 2021

Skapad 2020-12-21 11:42 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 2 Svenska
Tänk vad härligt att kunna läsa böcker med mer innehåll och att kunna skriva berättelser som andra kan läsa. Det och mycket mer kommer vi att jobba med under år 2.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka VT-21

 

Förmågor och övergripande mål och riktlinjer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

 

Vad ska jag lära mig? 

Mål år 2 i läsning:

 • Utveckla läsningen och läsa texter med ett allt större flyt. Stanna upp och korrigerar dig själv vid behov.
 • Reflektera över vad du läst och kunna berätta om det.

 

Mål år 2 i skrivandet:

 • Använda en läslig handstil och ha mellanrum mellan orden.
 • Visar förmåga att markera meningar med punkt och stor bokstav.
 • Skriva en kort berättelse med inledning, handling och avslut.

 

Hur ska jag visa det? 

Du kommer visa dina kunskaper under arbetets gång. Vi kommer titta på olika texter för att se framsteg och utveckling. Vi kommer genomföra LUS och skolverkets bedömningsstöd i svenska.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Vi kommer att jobba med boken Diamantjakten och titta på svåra ord samt lästräna i den både i skolan och hemma.
 • Egen läsning samt läsning med kompisar.
 • Jobba med olika texter i läsförståelseboken samt göra skrivuppgifter till, t.ex instruktion, brev och sagor.
 • Träna på att använda tankekarta, stödord, stödfrågor och andra mallar för skrivandet.
 • Träna på att skriva meningar (stor bokstav, punkt och frågetecken) och ge varandra respons på skrivande.
 • Använda checklista för att utveckla egen text.
 • Lyssna på högläsning och diskutera innehållet.
 • Jobba med stavning på olika sätt.
 • Jobba med substantiv, adjektiv och verb.
 • Skriva för hand och på iPaden.

Uppgifter

 • Berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: