Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2020-12-21 12:38 i Lönnebo förskola Eslöv
Projekt "bockarna bruse"
Förskola
Vi arbetar med Bockarna Bruse

Innehåll

Tema "Bockarna Bruse"

Innehåll:


Vi har skapat material och gjort en sagopåse om "Bockarna Bruse". Vi pedagoger och barn kommer att använda oss mycket av konkret material när vi berättar, dramatiserar sagan eller sjunger sången. Barnen själva kommer att få återberätta sagan med konkret material. 

Vi kommer att använda och ta tillvara på de olika miljöerna - utemiljön respektive innemiljön till att gestalta sagan och göra den mer levande. 

 

Syfte:

- Vi arbetar mer språkutvecklande med barnen. 

-  Tränar på olika grundläggande matematiska begreppen såsom, antal, storlek, likheter, olikheter och lägesbegrepp 

- Vi pratar om känslor såsom: glad, känner sig ensamt och även hungrig 

- Vi kommer lyfta frågan om att vara hjälpsam

- Vi kommer att bygga och konstruera en bro 

 

 

Metod:

- Vi kommer vidare i projektet att arbeta med sagan i mindre grupper där vi har utgått från barnens intresse, förmågor och beroende på vilken utmaning barnen behöver. 
 
- Vi kommer använda konkret material som bilder och sagolådan för att återberätta sagan. 
 
- Vi kommer använda av enkel teater: barnen kommer få gestalta bockarna och trollet. Vi kommer använda utomhus- och inomhusmiljön till detta.
 
- Vi kommer att prata om olika känslor - vilka känslor uppstår hos bockarna, trollet? Hos barnen själva?
 
- Utomhusmiljön kommer vi fortsätta ta tillvara på - hitta olika sorters broar och dramatisera sagan utomhus

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: