Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2020-12-21 12:44 i Östra Karups skola Båstad
Planering för arbetet med matematik åk 6
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion. Skala, vinklar och area. Tabeller och diagram. Multiplikation och division. Geometriska objekt

Innehåll

Innehåll

 • Taluppfattning och positionssystem 0-1 000 000
 • Addition och subtraktion  inom talområdet 0-10 000
 • Skala, förstora och förminska
 • Vinklar
 • Area
 • Tabeller och diagram
 • Medelvärde och median
 • Multiplikation och division
 • Kort division
 • Tredimensionella objekt
 • Massa och volym
 • Enhetsomvandling

 

 

 

Under arbetet med dessa områden ska du träna på att: 

 • kunna använda olika strategier vid problemlösning.
 • kunna förstå och använda begrepp.
 • kunna  göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kunna förklara dina lösningar och tydligt redovisa hur du kommit fram till dem genom text, bild och matematiskt språk.
 • kunna samtala kring matematik och  föra och följa matematiska resonemang.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter.
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag.
 • träna på olika färdigheter med hjälp av iPaden.
 • arbeta med par- och  gruppuppgifter.
 • räkna övningsuppgifter i boken, ibland enskilt och ibland parvis.
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Bedömning

 

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • vid samtal parvis och gruppvis.
 • vid  skriftliga diagnoser och test

   

I matrisen nedan står det vilka kunskaper det är jag bedömer. Om man sammanfattar det viktigaste i punktform handlar det om:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter, samt hur väl du kan använda dem.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan samtala och redogöra  (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift, eller hur man skulle kunna lösa en uppgift.
 • hur väl du för och följer matematiska resonemang.

 

 Matriser

Ma
Matematik åk 4

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du har svårt för att lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi. Du behöver stöd av vuxen för att lösa problem.
Ibland kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi.
För det mesta kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi som passar bra.
Du löser problem på ett sätt som fungerar mycket bra genom att välja en effektiv och smart metod /strategi.
Begrepp
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du är fortfarande osäker på vad olika begrepp betyder och är osäker på hur du ska använda dem.
Du känner till matematiska begrepp och förstår hur du ska använda dem i uppgifter du är van vid.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan ännu inte förklara, muntligt eller skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra för det mesta förstår hur du menar. Du använder ett vardagligt språk. Du glömmer ibland att visa hur du räknar.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår vad du menar. Du använder en del matematiska begrepp. Du visar hur du räknar steg, för steg.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar på ett effektivt sätt så att andra lätt förstår och kan följa ditt resonemang. Du använder korrekt matematiskt språk. Du visar hur du räknar på ett effektivt och tydligt sätt.
Metod
Addition och subtraktion
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter. träna mer på att välja rätt räknesätt träna mer på additions- eller subtraktionsuppställning.
Du kan välja rätt räknesätt och lösa de flesta additionsuppgifter. Du klarar subtraktion utan växling, eller med talsortsräkning.
Du kan välja rätt räknesätt och lösa de flesta additionsuppgifter. Du klarar subtraktion med växling och talsortsräkning. Du räknar för det mesta rätt. Du ser samband mellan addition och subtraktion.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang, Du väljer en effektiv och smart metod. Du räknar rätt. Du använder samband mellan addition och subtraktion för att lösa problem.
Metod
Skala, vinklar och area
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter. träna mer på vinklar träna mer på omkrets träna mer på area träna mer på att förstora eller förminska
Du kan göra beräkningar och lösa en del uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt. Du kan förstora och förminska. Du kan mäta olika vinklar. Du kan räkna area. Du kan räkna omkrets.
Du kan göra beräkningar och lösa de flesta uppgifter du är van vid med gott resultat. Du kan förstora och förminska. Du kan mäta olika vinklar. Du kan räkna area. Du kan räkna omkrets.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat. Du kan förstora och förminska. Du kan mäta olika vinklar. Du kan räkna area. Du kan räkna omkrets.
Metod
Tabeller, diagram, medelvärde, median
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter. träna mer på att läsa tabeller och diagram. träna mer på att göra olika diagram. träna mer på att räkna medelvärde och median.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt. Du kan läsa tabeller och diagram. Dina diagram är otydliga. Du kan räkna medelvärde eller median.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter du är van vid med gott resultat. Du kan läsa olika tabeller och diagram. Dina diagram är tydliga. Du kan räkna medelvärde och median, det blir oftast rätt.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat. Du kan göra och läsa tabeller och diagram. Dina diagram är tydliga. Du kan räkna medelvärde och median.
Metod
Multiplikation och division
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter. träna mer på multiplikationstabell träna på att förstå vad multiplikation är träna mer på att förstå vad division är
Du kan välja rätt räknesätt. Du kan räkna multiplikation och division med 10, 100, 100. Du kan räkna kort division utan minnessiffra.
Du kan välja rätt räknesätt. Du kan räkna multiplikation och division med 10, 100, 100. Du kan räkna kort division utan minnessiffra med rest. Du kan räkna multiplikation med uppställning eller talsortsräkning. Du ser samband mellan multiplikation och division.
Du kan välja rätt räknesätt. Du kan räkna multiplikation och division med 10, 100, 100. Du kan räkna kort division med minnessiffra och med rest. Du kan räkna multiplikation med uppställning och talsortsräkning. Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang och väljer en effektiv och smart metod. Du använder samband mellan multiplikation och division för att lösa problem.
Metod
Geometriska objekt omvandla enheter massa och volym
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter. Träna mer på att; namnge geometriska objekt omvandla kg-hg-g omvandla L-dl-cl
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt. Du kan namnge tredimensionella objekt. Du kan uppskatta, mäta och jämföra massa och volym. Du kan enhetsomvandla kg-g Du kan enhetsomvandla L-dl
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter du är van vid med gott resultat. Du kan namnge tredimensionella objekt. Du kan uppskatta, mäta och jämföra massa och volym. Du kan enhetsomvandla kg-hg-g. Du kan enhetsomvandla L-dl-cl
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat. Du kan namnge och beskriva tredimensionella objekt. Du kan uppskatta, mäta och jämföra massa och volym. Du kan enhetsomvandla ton-kg-hg-g Du kan enhetsomvandla L-dl-cl-ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: