Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Vänskap

Skapad 2020-12-21 13:44 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Det första steget till att kunna leva sig in i andra människors situation är att skapa en trygg grund och självkänsla hos varje barn. Vi jobbar dagligen med att stärka jaget och vara nära barnen så de känner sig trygga med oss pedagoger samt barnen i gruppen. Vi jobbar även med att skapa en vi-känsla för att stäva efter att barnen ska kunna leva sig in i andras situation och vilja hjälpa andra.

Innehåll

Var är vi?

Vi är nya arbetslag som ska arbeta oss samman, samtidigt som delar av barngruppen är nya. Därför lägger vi mycket vikt i att bygga upp en trygghet och tillit i barngruppen och att barnen lär känna varandra. Känner barnen tillit och trygghet till varandra och oss vuxna så är det en grund för att arbeta vidare med utveckling och lärande. 

 

 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska få förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra. 

Vårt syfte är även att barnen ska ges större kunskap kring olika metoder till att uttrycka sig på.  

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • utveckla sin förståelse och innebörd när kompisen säger stopp eller uttrycker känslor.
 • utveckla sin förmåga att vilja hjälpa varandra. 
 • utvecklar en förståelse för hur en bra kompis är. 

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med alla barn mellan 4-5 år. 

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi kommer att arbeta med kompiskort där temat är känslor. Dessa är skapade av vårt trygghetsteam. Vi är närvarande pedagoger och stöttar upp i kommunikationen när konflikter uppstår. 

Vi använder oss av:

 • Sång
 • Kompiskort
 • Fylla i en ”kompisluva” där barnen berättar och beskriver hur en bra kompis är. 

Genom att använda oss av detta material vill vi utveckla en förståelse i hur man är en bra kompis. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: