Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Svenska - Språk

Skapad 2020-12-21 15:19 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
För länge sen hade vi nästan samma språk i Norden. Mot slutet av vikingatiden bildades de olika nordiska länderna och gränser skapades. I Sverige finns det olika dialekter och språk.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2 - 7

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Läsa

 • kunna läsa skönlitteratur på annat språk och använda lässtrategier för att tolka texten

Samtala

 • kunna framföra egna åsikter

Språkbruk

 • kunna resonera om språkliga varianter inom svenskan
 • kunna ge exempel på nationella minoritetsspråk
 • kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att: 

 • arbeta utifrån Gleerups Svenska 4
 • få undervisning om de nationella minoritetsspråken
 • studera likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
 • arbeta enskilt och i mindre grupp
 • läsa skönlitterära texter och arbeta med strategier för läsning
 •  träna på att i samtal framföra dina egna åsikter

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att delta i samtal om likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
 • din förmåga att delta i samtal om texter du har läst eller lyssnat till
 • din förmåga att framföra dina egna åsikter i samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: