Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Engelska - Unit 4 Adventure

Skapad 2020-12-21 15:50 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Engelska
In this unit you will … learn a lot about adventures travel out in space talk about things you like doing get your prepositions right write an e-mail dream about being an adventurer … and so much more!

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 4 - 8

Skill in focus: writing

I denna unit ligger skrivandet i fokus och eleverna kommer att öva på att skriva olika typer av texter. Ytterligare ett sätt att öva på sitt skrivande är att sammanfatta någon av texterna i skrift. Då befästs ordförråd och stavning tränas.

Vad kommer jag att lära mig?

In this unit you will …

 • learn a lot about adventures
 • travel out in space
 • talk about things you like doing
 • get your prepositions right
 • write an e-mail
 • dream about being an adventurer

I denna unit kommer vi även att få börja arbeta med de regelbundna verben i förfluten tid vilket gör att de kommer att kunna skriva med en större variation när de inte längre är bundna till att enbart skriva texter i nutid.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Engelska 4
 • få undervisning om engelsk grammatik
 • arbeta med att skriva texter på engelska
 • se kortare filmer på engelska
 • samtala på engelska
 • läsa och lyssna på engelska texter

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid (muntliga och skriftliga)
 • din förmåga att formulera en text på engelska
 • tester på avsnittets olika delar (hör- och läsförståelse)
 • ett skriftligt test i slutet av arbetet med Unit 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: