Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation VT 2021

Skapad 2020-12-21 17:14 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar för samtal barn-barn och vuxna-barn genom att vi delar in barngruppen i mindre grupper samt att vi vill ge barnen möjlighet till högläsning flera gånger varje dag.

Innehåll

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Bakgrund

Vi kommer arbeta med språket under läsåret. Vi vill främja barnens möjlighet till en god språkutveckling och kunna ge dem ett brett ordförråd och rikt talspråk. Vi kommer använda oss av barnens intresse för att skapa så roliga och intressanta undervisningstillfällen samt ge varje enskilt barn tid till reflektion och diskussion kring olika rankar kring språk. Vi använder oss av det dagliga samtalet för att utmana och utveckla barnens språk, t.ex. matsituationen eller påklädning i hallen. Vi vill även väcka barnens intresse kring nya språk eller sitt modermål.   

 


Arbetssätt/Undervisning. 

Högläsning (Tillgänglighet till litteratur både i bokform men också i Ugglo) 

Språksamlingar vid två-tre tillfällen i veckan. 

Litteratur finns på flera ställen på avdelningen

Sångsamling med fjärilen

Pedagogiska dokumentation

Tecken och bilder (vi använder oss av tecken i vardagssituationer samt att vi arbetar med bilder) 

 

Uppgifter

Se nedan.

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Högläsning

 • Sångsamling med fjärilen

 • Pedagogisk Dokumentation

 • Språksamling (grovplanering)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: