👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 5

Skapad 2020-12-21 22:12 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 5 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om hur våra organ i kroppen samarbetar och fungerar. Vad händer med maten efter att du svalt den egentligen? Varför har vi ett skelett? Hur fungerar blodomloppet? Detta och mycket annat kommer vi ta reda på i vårt arbete med kroppen!

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Beskriva hur kroppens olika organsystem fungerar.
 • Använda namn och begrepp kopplade till kroppen på rätt sätt.
 • Använda naturvetenskapliga källor för att söka information.
 • Använda informationen för att skapa text och film.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Genomföra ett grupparbete och spela teater som handlar om en smörgås väg genom kroppen.
 • Skriva laborationsrapport 
 • Skriva en fördjupad text om något du vill vet mer om i arbetsområdet om kroppen
 • Skriva ett prov på kroppens organsystem.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Om kroppens olika organsystem; skelettet, musklerna, andningen, blodomloppet, kroppens reningsverk (levern och njurarna) och matspjälkningen.
 • Hur man gör för att söka och använda naturvetenskaplig information.
 • Hur man använder naturvetenskapliga källor för att skapa en text.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att ha korta lärarledda genomgångar.
 • Vi kommer att genomföra ett grupparbete där du:
  • Läser texter tillsammans med andra och enskilt.
  • Tränar på att söka information från naturvetenskapliga källor.
  • Skriver en faktatext om t.ex något du vill veta mer om.
  • Kommer att spela en teater om en matens väg genom kroppen.
 • Vi kommer att se på filmer.
 • Vi kommer att genomföra några laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6