Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NORMKREATIVITET- Jag och min familj

Skapad 2020-12-22 09:08 i Storvikens förskola Östersund
Jag och min familj
Förskola
Vi har valt att arbeta med "JAG och min familj". Jaget är det mest centrala för barnet. I denna normkreativitets aktivitet vill vi tillsammans med barnen synliggöra barnens egna unika familjer.

Innehåll

Varför?

Anledningen till att vi valt att arbeta med denna aktivitet är att vi, pedagoger, under Ht20 och Vt21 går en normkreativitets utbildning.

Efter att samtliga pedagoger läst kapitel 9 i boken Normkreativitet i förskolan av Karin Salmson och Johanna Ivarsson kommer vi att läsa boken Min familj för barnen. 

Syfte/Mål

Vårt syfte är att barnen ska bli medvetna om sig själva och få förståelse för begreppet familj (vad en familj kan vara och hur den kan se ut).

 

 Planera och genomföra

-Vi kommer att inleda temat genom att prata om oss själva, våran familj och visa bilder på familjer

-Vi kommer läsa boken Min familj  av Anna Clara Tidholm.

-Vi kommer att låta barnen rita sin egen familj, vilket sedan kan leda till samtal om barnens egna familjer.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi dokumenterar processen av arbetet i Unikums lärlogg.

Vi sätter upp barnens egna familjer på väggen "Jag och min familj"

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: