👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu 1-4 grundsär ämne, 1-9 ämnesområde vt-21

Skapad 2020-12-22 09:19 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 1 – 9 Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter
I detta tema kommer vi att arbeta med förr och nu kopplat till vår närmiljö.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Ämnesområde

- delta i arbetet om närmiljön och dess traditioner och högtider.

- delta i att hämta information från olika källor.

- identifierar olika begrepp som då och nu.

1-3

- medverka i samtal om livet förr och nu.

- medverka i samtal om människors levnadsvillkor under olika perioder.

- medverka i att hämta information från olika källor.

- medverka i att använda ämnesspecifika ord och begrepp som tidslinje, dåtid, nutid, framtid, pulpet, aga, dräng, piga, handelsbod.

 

4-6

- bidra till resonemang om hemortens historia.

- bidra till resonemang av människors levnadsvillkor under olika perioder.

- visar på någon tidsperiod med hjälp av tidslinje och bidrar till resonemang om forntiden.

- medverka i att hämta information från olika källor.

- medverka i att använda ämnesspecifika ord och begrepp som tidlinje, dåtid, nutid, framtid, pulpet, aga, dräng, piga, handelsbod, forntid.

 

 

 

 

Undervisning - arbetssätt

 

 

Använda oss av teckenkommunikation.

Se på film från Ne, ur, youtube

Ljud, bild och musik.

Använda Widgit bilder för att samla kunskap

Använda widgitbilder för att tydliggöra målen.  

Tankekartor inledningsvis och som avslutning.

Litteratur.

Olika skapande uppgifter.

Fältstudier.

 

 

 

 

Elevinflytande 

Vi inleder temat med en tankekarta och delvis planerar undervisningen efter elevernas tankar.

Bedömning

Mot de konkretiserade målen där vi bedömer din kunskap kontinuerligt. 

Dessa metoder kan vi använda;

Observationer.

Samtal och diskussioner enskilt och i grupp.

Tankekarta som synliggör gruppens lärande.

Frågor utifrån målen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6