Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Bild - Impressionism & Expressionism

Skapad 2020-12-22 10:58 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 5 Bild
Impressionism: impression betyder intryck. Konstnärerna ville skildra motivet och känslan motivet gett dem när de såg det. Naturen och ljuset var viktigt, men inte nödvändigtvis hur det faktiskt såg ut. Expressionism: expression betyder uttryck. Konstnärerna ville uttrycka vad de kände inombords, till exempel ångest eller ilska. Motiven förenklades och de använde starka färger.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2 - 10

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att:

 • lära dig om impressionism och expressionism samt några av de konstinriktningarnas främsta konstnärer
 • framställa egna verk inspirerade av impressionism och expressionism
 • pröva olika tekniker för att skapa målningar
 • träna på att samtala om konstverk och dina intryck av bilder

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • få undervisning om konstinriktningarna impressionism och expressionism
 • arbeta med att framställa egna verk inspirerade av impressionismen
 • arbeta med att framställa egna verk inspirerade av expressionismen
 • arbeta med olika tekniker och verktyg för att framställa bilder
 • arbeta med att analysera bilder
 • samtala om kända konstverk och de tankar de väcker hos dig

 

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av impressionism
 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av expressionism
 • din förmåga att delta i samtal om konst och de tankar och känslor olika verk väcker hos dig
 • dina kunskaper om vad som kännetecknar impressionism och din kännedom om några av inriktningens främsta företrädare
 • dina kunskaper om vad som kännetecknar expressionism och din kännedom om några av inriktningen främsta företrädare

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: