👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Kap 2

Skapad 2020-12-22 12:04 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 2 Matematik
Vi ska fortsätta att räkna tal med addition och subtraktion men nu med tiotalsövergångar. Vi ska också repetera klockan.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

* Utföra beräkningar med addition och subtraktion - huvudräkning. Muntligt och skriftligt. 

* Placera ut tal på en tallinje.

* Utföra beräkningar i addition med pengar.

* Bestämma värden av obekanta tal i likheter.

* Behärska talföljden i olika steg. 0-100

* Tolka skriftlig information och skriva ett matematiskt uttryck, tex som ord, bild och symboler. 

* Vara säker på den analoga klockan: Hel, halv och kvart. 

 

Undervisning

Hur ska jag lära mig det?

* Genom att aktivt delta på genomgångar på activeboarden och miniwhiteboards.

* Arbeta med valda uppgifter i Favoritmatematik.

* Laborera praktiskt med tiotal och ental.

 

Bedömning

Hur bedöms jag?

 

 • Formativt genom praktiskt arbete i klassrummet och vid genomgångar när vi använder oss av t.ex. mini-whiteboards och EPA.
 •  
 • Diagnos efter avslutat kapitel. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3