👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande bråk

Skapad 2020-12-22 12:22 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi pratar om bråk och lär oss begrepp kopplade till detta. Vi tränar på att jämföra bråk och skriva och namnge bråktal.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar för att öka elevens förståelse kring:

- matematiska begrepp kring bråk, ex. en tredjedel, 2 femtedelar osv. 

- att kunna jämföra olika bråktal, större/mindre eller lika med

- och kunna dra slutsatser kring bråktal och samtala om dessa

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- samtala kring bråk och bråktal

- göra jämförelser mellan olika bråktal

- samt kunna namnge olika enkla bråktal

Undervisning och arbetsformer

- genomgångar

- arbeta i par/grupp

- mattehäfte/mattebok

- NOMP

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3