Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkvägen C - Oprah Winfrey

Skapad 2020-12-22 13:21 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med temat "media".

Innehåll

Vad?

VI kommer att jobba med tema Media.

Varför?

 För att du ska bli bättre på prata, skriva, lyssna och läsa på svenska.

Hur?

Läsa: Vi kommer att arbeta med kapitlet "Oprah Winfrey" i Språkvägen, s. 6-15.

Prata: Vi kommer träna på att återberätta en text. Vi kommer prata om våra egna "mediavanor".

Höra: Hörövningar som rör temat.

Skriva: Vi kommer att träna på skriva en återberättande text.  Vi kommer att skriva om en person som du beundrar. Då det gäller grammatiken då kommer vi arbeta med konjunktioner, bisatser, prepositioner, användning av adjektiv och verbböjning. 

Hur? 

Hur kommer elevernas kunskaper bedömas? Koppling till kunskapskrav? Hur ska eleverna visa vilka kunskapskrav som bäst motsvarar deras kunskaper?

Bedömning: Kapitlet avslutas med ett kapiteltest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
    SFI  E
  • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
    SFI  E
  • Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
    SFI  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: