👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa

Skapad 2020-12-22 14:02 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Kost och hälsa

Innehåll

Mål: Erbjuda att uppleva månadens grönsak med våra olika sinnen. Vägleda och stötta barnen till att bli självständiga vid måltidssituationer. 

Syfte: 
Berika barnen med många olika sorters grönsaker. Skapa lugna och självständiga måltidssituationer. 

Metod: Vägledande pedagoger som genom samtal uppmuntra barnen att prova själv, dela maten. Ge barnen en mångfald  av olika sorters grönsaker. Synliggöra månadens grönsak med bild och text vid måltidsborden. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18