👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande

Skapad 2020-12-23 16:38 i Pettersbergs förskola Örebro
Förskola
Detta arbetsområde handlar om att barnen ska få använda digitala verktyg som ett sätt att skapa mening och förstå sin omvärld.

Innehåll

Barnen ska få använda sig av digitala verktyg som en del i sitt lärande. Beroende på vilket digitalt verktyg som används får barnen möjlighet till att dokumentera sina alster, utforska olika områden med hjälp av digitala verktyg samt kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser. De digitala verktygen blir här en metod för lärande. 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18