Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4, vecka 14-21

Skapad 2020-12-27 11:50 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vad är diktatur? Vad är demokrati? FN - vad är det? Vad kan du göra om du mår dåligt hemma eller i skolan? Vilka är de mänskliga rättigheterna? Vad är könsroller och sociala normer?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad det är eleven ska kunna

Du visar att du kan använda och förstå aktuella begrepp.
Du visar att du kan ge exempel på olika bestämmelser som gäller i skolan.
Du visar att du är medveten om att familjer kan se ut på många olika sätt.

Du visar att du vet vad sociala roller och normer är. 

Du visar att du kan ge exempel på mänskliga rättigheter och vad de står för.
Du visar att du vet vilka sociala skyddsnät det finns för barn, i skolan och på fritiden.
Du visar att du vet vad demokrati är och hur den kan användas samt hur det går till när olika beslut tas.

 

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt eleven ska öva på det den ska kunna

Genom att läsa, svara på frågor, se filmer, diskutera, rita bilder samt använda olika digitala hjälpmedel.

Genom att delta i genomgångar och diskussioner.

Genom att göra uppgifterna på Teams.

 

 

3. Bedömningsuppgifter - hur eleven kommer att visa vad den lärt sig

Genom att

- vara aktiv på lektionerna,

- bidra med egna frågor och funderingar,

- delta i samtal, resonemang och diskussioner,

- göra uppgifter i pappersform och digitalt på Teams,

uttrycka vad du tycker och tänker i olika frågor samt

- genomföra ett prov.

 

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/politiska-system/vad-ar-demokrati

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-har-barn

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-har-alla-manniskor

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/familjen-och-olika-samlevnadsformer/vad-ar-en-familj

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sociala-skyddsnat/du-har-ratt-att-ma-bra

https://www.ne.se/play/ur/program/202385?fromSearch=true

https://www.ne.se/play/ur/program/144743

https://www.ne.se/play/ur/program/144747

https://app.studi.se/l/maenskliga-raettigheter

https://app.studi.se/l/fn-och-maenskliga-raettigheter

https://app.studi.se/l/vad-aer-demokrati?subject=64549

https://app.studi.se/l/normer-och-lagar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: