Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 1-3

Skapad 2020-12-27 11:15 i Öllsjöskolan Kristianstad
Idrott 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Innehåll

 

 

 

 

 

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde: Idrott                   Åk: 1-3

 

Syfte

Idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 

Undervisning

 • Vi provar på olika lekar ute och inne, där eleven tränar rörelser, regler, att följa instruktioner, samarbete och säkerhet.
 • Vi tränar på att röra oss till musik.
 • Vi tränar på olika grovmotoriska grundformer.
 • Vi provar på olika typer av redskap och redskapsbanor.
 • Vi tränar på olika idrotter, där du tränar, samarbete, regler och teknik.
 • Vi träna på olika karttecken och för att kunna använda oss av enkla kartor.
 • Vi samtalar om vad kroppen behöver för att må bra.
 • Vi lär oss om allemansrätten.

 

Vi kommer att utvärdera elevens förmåga att:

 • Behärska de grovmotoriska grundformerna
 • Samarbeta/samspela vid olika aktiviteter
 • Utföra lekar, danser samt följa dess regler
 • Delta i klassamtal
 • Visa hänsyn och utföra övningar på ett säkert sätt

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Kommunikationsförmåga

Eleven kan lyssna i olika situationer och förstå innebörden.

Lyssna,  följa instruktioner, följa regler och samtala, resonera och utveckla idéer.

 

Procedurförmåga

Delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer…….. anpassa sina rörelser.

Friidrott: springa, hoppa, landa, kasta, stöta, anpassa ”min fart”.

 

 

Procedurförmåga

Delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer…….. anpassa sina rörelser.

Redskapsgymnastik: Hoppa jämfota, hoppa ett  ben, åla, krypa, hänga, stödja,  balans, klättra, rulla, kullerbytta, hopprep.

 

Procedurförmåga

Delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer…….. anpassa sina rörelser.

Lekar i olika miljöer samt kunna samarbeta med andra.

 

Procedurförmåga

Delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer…….. anpassa sina rörelser.

Studsa, passa, fånga och spela olika bollspel. Handboll, basket, pingis etc

 

Procedurförmåga

Hantera nödsituationer vid vatten (teori)

Bad och båtvett

 

Procedurförmåga

Hantera nödsituationer vid vatten (teori)

Isvett, åk3 skriftligt

 

Analysförmåga

Förebygga skador. (teori i samband med lektioner)

Varför ska vi värma upp och vad kan annars hända?

 

 

Kommunikationsförmåga

Eleven kan samtala om kost, hälsa och motion.

Samtala om hur det påverkar sin egen livsstil.

 

Procedurförmåga

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassning till olika förhållande och allemansrätten.

Förstå Allemansrätten (teori och praktik)

 

Procedurförmåga

Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Orientering inne och ute.

 

Procedurförmåga

Eleven kan anpassa sina rörelser till musik.

Anpassa rörelserna till takt och rytm i lekar, rörelser och dans.

 

Procedurförmåga

Eleven kan simma och har vattenvana

Åk 5 : 200 m bröstsim, varav 50 m ryggsim.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott 1-3

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikationsförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper gällande att lyssna, följa instruktioner, följa regler och samtala, resonera och utveckla idéer.
Jag har tillräckliga kunskaper gällande att lyssna, följa instruktioner, följa regler och samtala, resonera och utveckla idéer.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper gällande att lyssna, följa instruktioner, följa regler och samtala, resonera och utveckla idéer.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper gällande springa, hoppa, landa, kasta, stöta, anpassa min fart.
Jag har tillräckliga kunskaper i att springa, hoppa, landa, kasta, stöta, anpassa min fart.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper i att springa, hoppa, landa, kasta, stöta, anpassa min fart.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper i att hoppa jämfota, hoppa på ett ben, åla, krypa, hänga, stödja, balans, klättra, rulla, kullerbytta, hopprep.
Jag har tillräckliga kunskaper i att hoppa jämfota, hoppa på ett ben, åla, krypa, hänga, stödja, balans, klättra, rulla, kullerbytta, hopprep.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper i att hoppa jämfota, hoppa på ett ben, åla, krypa, hänga, stödja, balans, klättra, rulla, kullerbytta, hopprep.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskper i att leka i olika miljöer samt samarbeta med andra.
Jag har tillräckliga kunskaper i att leka i olika miljöer samt samarbeta med andra.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper i att leka i olika miljöer samt samarbeta med andra.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper i att studsa, passa, fånga och spela olika bollspel. Handboll, basket, pingis etc
Jag har tillräckliga kunskaper i att studsa, passa, fånga och spela olika bollspel. Handboll, basket, pingis etc
Jag har mer än tillräckliga kunskaper i att studsa, passa, fånga och spela olika bollspel. Handboll, basket, pingis etc
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om bad och båtvett
Jag har tillräckliga kunskaper om bad och båtvett
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om bad och båtvett
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om isvett.
Jag har tillräckliga kunskaper om isvett.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om isvett.
Analysförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om varför vi ska värma upp och vad som annars kan hända?
Jag har tillräckliga kunskaper om varför vi ska värma upp och vad som annars kan hända?
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om varför vi ska värma upp och vad som annars kan hända?
Kommunikationsförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om att samtala om hur kost, hälsa och motion påverkar sin egen livsstil.
Jag har tillräckliga kunskaper om att samtala om hur kost, hälsa och motion påverkar sin egen livsstil.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om att samtala om hur kost, hälsa och motion påverkar sin egen livsstil.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om att förstå Allemansrätten (teori och praktik).
Jag har tillräckliga kunskaper om att förstå Allemansrätten (teori och praktik).
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om att förstå Allemansrätten (teori och praktik).
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper om orientering inne och ute.
Jag har tillräckliga kunskaper om orientering inne och ute.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper om orientering inne och ute.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag har otillräckliga kunskaper i att anpassa rörelserna till takt och rytm i lekar, rörelser och dans.
Jag har tillräckliga kunskaper i att anpassa rörelserna till takt och rytm i lekar, rörelser och dans.
Jag har mer än tillräckliga kunskaper i att anpassa rörelserna till takt och rytm i lekar, rörelser och dans.
Procedurförmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Åk 5 : 200 m bröstsim, varav 50 m ryggsim.
Åk 5 : 200 m bröstsim, varav 50 m ryggsim.
Åk 5 : 200 m bröstsim, varav 50 m ryggsim.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: