Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket Sverige

Skapad 2020-12-27 13:29 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Historia
Vasalopp, Vasaskepp, Vasagatan och till och med ett knäckebröd som heter Wasa. Men, var kommer egentligen namnet Vasa ifrån? Har detta något med historia att göra? Det och en massa annat som hände mellan 1500 - 1700-talet ska vi snart ta reda på!

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 2- 17. Vi arbetar med fyra stora områden:

 • "1500-talet i Sverige" i ca 4 veckor
 • "Europa under 1500-1600-talet" i ca 4 veckor
 • "Sveriges stormaktstid" i ca 3 veckor
 • "Karolinska tiden" i ca 3 veckor

 

 

Vi kommer att:

 • utgå från Boken om historia 2.
 • arbeta med olika historiska begrepp för att kunna analysera historiska händelser.
 • träna oss att se samband, orsaker och konsekvenser
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • göra arbetsblad
 • se filmer
 • göra quiz i Inläsningstjänst Begreppa.
 • använda Liber Online

 

Filmer: Youtube: Historieätarna: Vasatiden, 1h 53 min
                            Historieätarna: stormaktstiden, 1h 21 min
           Skolfilm:   Sveriges historia: del 3-5 ca 15 min
                            Stormaktstiden, del 1-5 ca 20 min /avsnitt
            Urplay:     Historiepolisen

 

Lärarhandledning: Historiepolisen

     

 

 

Bedömning
Du bedöms fortlöpande under lektionerna. Du får också skriftliga prov där du ska använda olika begrepp och resonera om historiska händelser.
 


SSA-mål
Boktryckarkonstens fader - Hur blir man författare? Detta yrke ska vi titta närmare på.

Digitalt mål
Vi har samtalsgoogling och tränar oss i hur man söker för att få upp relevanta träffar.

Språkmål
Under arbetsområdet kommer vi att träna på att samtala och använda oss av ord som likhet, skillnad, orsak och konsekvens.
 
 

Begreppslista
krönika, ärkebiskop, reformationen, bannlysning, katolicism, protestantism, latin, självständigt land, tryckpress, kompass, handel, koloni, renässans, vetenskap, experiment, stormaktstiden-Östersjöriket, staten, koppar, abdikera, konvertera, envälde, förmyndarregering, snapphane, husförhör, häxa, adla


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Norden och Östersjöriket Sverige

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tidsperiod 1500- 1700
Du förklarar olika händelser som hände under den här tiden.
 • Hi  E 6
Du visar grundläggande kunskaper.
Du visar goda kunskaper.
Du visar mycket goda kunskaper.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du visar att du t ex kan resonera om orsakerna till att Gusav Vasa lyckades med sitt uppror mot danskarna. Du kan t ex resonera kring hur levnadsförhållandena i Europa ändrades med nya varor och erfarenheter från andra världsdelar.
 • Hi  E 6
Du för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Du för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under tidsperioden.
Du för utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Du för också utvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
Du för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Du för också välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
Historiska källor
Källor kan t ex vara brev, dagböcker och kartor. Du kan t ex resonera om något av Gustav Vasas brev och utifrån det dra slutsatser om förhållandena i Sverige.
 • Hi  E 6
Du ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Du ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Du ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några välgrundade exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
Spår av historien
Du kan t ex visa på plats- och ortsnamn fått namn efter Gustav Vasa och hans ätt, eller t ex resonera kring häxprocesserna hur de tolkades då och hur vi ser på dem idag.
 • Hi  E 6
Du ger exempel på hur historia kan användas i något sammanhang.
Du ger exempel på hur historia kan användas i olika sammanhang.
Du ger exempel på hur och i vilket syfte historia kan användas i olika sammanhang.
Historiska begrepp
Du visar att du kan använda dig av begrepp som t ex förändring, likhet, skillnad, orsak, konsekvens och källor.
 • Hi  E 6
Du visar att du kan använda dig av ett fåtal begrepp.
Du visar att du kan använda dig av några begrepp.
Du visar att du kan använda dig av de flesta begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: