Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0 till 40

Skapad 2020-12-27 15:17 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
Här utforskar vi talen upp till 40. Vi delar upp talen i grupper om tio och räknar vidare. Vi räknar och jämför för att kunna storleksordna.

Innehåll

Introduceras i positionssystemet och bygger förståelse för platsvärde. Positionssystemet synliggörs konkret med tiobasmaterial och positionskort, samt med bilder.

Fokuserar på:

 • räkna och skriva talen till 40
 • tiotal och ental
 • jämföra och storleksordna tal
 • beskriva och fortsätta talföljder.

Vi utforskar tillsammans, vi lär tillsammans, vi övar tillsammans och du övar själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: