Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Gitarr åk 4

Skapad 2020-12-28 07:51 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Musik
HT- 20 kommer vi att involvera ett gitarrtema där vi fokuserar på instrumentet gitarr, ackord samt att spela med flyt.

Innehåll

Utifrån långsiktiga mål från Lgr 11 (syfte) och centralt innehåll har följande lärandemål utformats;

Eleven ska få möjlighet att utveckla förmågan att:
- spela några enkla ackord på gitarr tillsammans med andra. 
- efter genomgång spela ett ackord i det tempo och den rytm som har instruerats.
- spela några enkla melodier och basgångar samt att byta mellan några enkla ackord med flyt.
- känna igen beteckningar för ackord och tabulatur samt veta hur man ska tänka för att kunna spela dessa.
- kategorisera instrumentet gitarr som stränginstrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Tema Gitarr åk 4

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för åk 4
Musicerande och musikskapande
Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
Du kan spela några enkla ackord på gitarr tillsammans med andra.
Musicerande och musikskapande
Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
Du kan efter genomgång spela ett ackord i det tempo och den rytm som har instruerats.
Musikens verktyg
Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
Du kan spela några enkla melodier och basgångar samt byta mellan några enkla ackord med flyt.
Musikens verktyg
Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
Du kan känna igen beteckningar för ackord och tabulatur samt veta hur du ska tänka för att kunna spela dessa.
Musikens sammanhang och funktioner.
Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
Du vet att instrumentet gitarr ingår i kategorin stränginstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: