Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande återbesök/återblick

Skapad 2020-12-28 11:58 i 062381 Förskolan Kiselgränd 20 Stockholm Bromma
Barns berättande
Förskola
Vi börjar terminen med att göra återbesök/titta tillbaka på höstterminens arbete tillsammans med barnen.

Innehåll

Med delar av höstens PicCollage som verktyg gör vi en återblick på höstens arbete tillsammans med barnen. Till hjälp har vi metakognitiva frågor som vi lånat från boken ”undervisning i förskolan”som vi arbetat med på nätverken under hösten. Vi tänker att dessa frågor kommer att vara en hjälp bland annat för hur vi ska gå vidare men också underlätta för barnens reflektioner. Fokus kommer att ligga på projektuppgifterna, figurerna i berättelserna och hur och vad vi arbetat med kring detta.

Syftet: 

 • att ge barnen möjlighet att få syn på sin och gruppens utveckling
 • vad är det som fångat barnens intresse under hösten
 • vilken utveckling har skett i gruppen/individuellt
 • att vi tillsammans med barnen funderar hur vi vill/ska gå vidare

målkriterier:

 • ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

aktiviteter:

 • titta igenom PicCollage från i höstas uppprojicerat på väggen, tillsammans med barnen
 • vi låter de barn som vill teckna ner sina tankar från hösten
 • vi ställer metakognitiva frågor

dokumentation:

 • vi pedagoger skriver ner barnens tankar
 • de barn som vill tecknar eller skriver det som varit viktigt för dom
 • vi sammanställer/sorterar material från i höstas

metakognitiva frågor:

 • Hur gjorde du/ni, gick du/ni tillväga?
 • vilka metoder och strategier använde du/ni?
 • gick det som du/ni planerat?

 

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: