Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2020-12-28 12:08 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Musik i år 1 läsår 2015-2016 på Toltorpsskolan
Grundskola 1 Musik
Vi kommer under HT 20 att sjunga nya och välkända sånger unisont och i kanon, lyssna på och röra oss till olika sorters musik, arbeta med rytmer och musiksymboler samt spela i rytmikorkester tillsammans.

Innehåll

Utifrån långsiktiga mål från Lgr 11 (syfte) och centralt innehåll har följande lärandemål utformats;

Eleven ska få möjlighet att utveckla förmågan att:
- sjunga olika sorters sånger, både unisont och i kanon
- härma olika rörelser och ljud genom deltagande i olika musiklekar och rytmövningar där både kroppen och rytmikinstrument används.
- känna igen några musiksymboler och följa dessa i ett enkelt arrangemang. 
- lyssna på musik och beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer
- känna till sånger och visor som är typiska i Sverige och Norden för bl.a högtidliga sammanhang (så som jul)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Mål för musikämnet åk 1-3

Är på väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Har förväntade kunskaper för årskuren
Musicerande och musikskapande
Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
Du kan sjunga tillsammans med andra, både unisont och i kanon
Musicerande och musikskapande
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Du kan härma olika rörelser och ljud genom deltagande i olika musiklekar och rytmövningar.
Musikens verktyg
Musiksymboler, bilder och tecken.
Du kan känna igen några musiksymboler och följa dessa i ett enkelt arrangemang.
Musikens sammanhang och funktioner
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Musikens sammanhang och funktioner
Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Du känner till sånger och visor som är typiska i Sverige och Norden för bl.a högtidliga sammanhang (så som jul).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: