Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling

Skapad 2020-12-28 14:06 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling på Solen läsåret 2021/2022

Innehåll

Vi har som mål att så ofta det finns möjlighet, röra oss i förskolans närmiljö utanför gården. 

Vi kommer fokusera mycket på hur vi är mot varandra och arbeta med den sociala hållbarheten för att skapa en bra miljö och främja vi-känslan. Stärka viljan att hjälpa varandra och uppmuntra varandras olikheterVi ska jobba med hälsa, finna glädje i att röra sig och utmana barnens motorik och rörelseglädje.

Vi ska försöka hitta och undersöka material som utmanar barnens nyfikenhet för teknik. 

Vi vill testa på experiment som utmanar barnens tänkande och utforskande om enkla kemiska processer. Vi undersöker fysikaliska fenomen som exempelvis flyta och sjunka samt följa naturens årstidsväxlingar och vad som händer i vår miljö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: