Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-12-28 14:13 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med digitalisering på Solen läsåret 2021/2022

Innehåll

Vi vill använda oss av digitala verktyg, tex läsplattor, smartboard, projektor i högläsning för barnen när vi arbetar med språkutvecklande aktiviteter samt läslyftet. Vi tittar på bild och film tillsammans med barnen på deras aktiviteter, vi reflekterar med barnen och de inspireras av varandra i dokumentationen. Vi behöver synliggöra barnens lärande genom dokumentation på tex väggarna på hemvisten för att göra den mer tillgänglig för barnen. Vi vill göra barnen medaktiva i dokumentationen genom att låta barnen själva fotografera och reflektera med hjälp av ipad. Vi läser litteratur på Polyglutt.

Vi söker information tillsammans med barnen på nätet. Vi visar vår verksamhet för vårdnadshavare genom bildspel. Vi reflekterar i arbetslaget vad vi lägger ut på lärloggar m.m, det är barnens lärande vi vill synliggöra. Vi använder oss av qr-koder när vi sjunger sånger. Vi kommer även att använda oss av Blue-Botar (små robotar) för att utforska programmering. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: