Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer

Skapad 2020-12-28 14:30 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med estetiska uttrycksformer på Solen läsåret 2021/2022

Innehåll

Vi vill ge barnen möjlighet att möta olika slags material. Därför erbjuder vi olika sorters redskap som utmanar på olika sätt, exempelvis naturmaterial, återbruk med mera. Vi erbjuder estetiska aktiviteter både ute och inne. Vi arbetar i vår atelje i små grupper olika dagar då vi dukar upp och förbereder för skapande verksamhet.

Vi arbetar med sång, dans, rörelse och drama under många olika tillfällen under dagen. Vi ska se och fånga barnens lust att skapa och uttrycka sig. 

Vi strävar efter att arbeta i grupper med ett färre antal barn. 

Genom vårt gemensamma LandArt projekt med alla Tjörns förskolor kommer vi att arbeta med estetiska uttrycksformer och hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: