Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, delaktighet och inflytande

Skapad 2020-12-28 15:36 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med identitet, delaktighet och inflytande på Solen 2021/2022

Innehåll

På Solen arbetar vi med gruppaktiviteter för att stärka barnens identitet i gruppen och bli trygga med varandra. Våra miljöer och aktiviteter utgår ifrån barnens intressen. Vi observerar barnen och utformar sedan verksamheten efter barnen och därför blir barnen delaktiga och får inflytande. Vi organiserar miljö och material utifrån barnens nivå och höjd och barnen är delaktiga i vilket material de vill arbeta med. Vi låter barnen få göra val i både aktiviteter och i den dagliga verksamheten inom "givna ramar".

Under vår inskolning ligger fokus på ett skapa en trygg start för barnen på förskolan och låta barnen få känna delaktighet i verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: