Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-12-29 08:55 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med Normer och värden på Stjärnan läsåret 2021

Innehåll

Vi pedagoger stöttar barnen i deras konflikthantering, vi hjälper barnen sätta ord på olika situationer, handlingar där sammanhanget kräver det. Vi använder oss även av ritprat, att tillsammans med en vuxen rita upp händelsen och sätta ord på vad som hände och barnens känslor och upplevelser. Reflektion tillsammans med barnen om situationer som uppstår. Vårt arbete med att uppmuntra barnen att hjälpa varandra skapar tillfälle då barnen hjälper varandra utan vuxen vägledning. 

För att tydliggöra konflikthantering har vi pedagoger använt oss av rollspel för att visa på både bra lösningar samt mindre bra, som fått barnen att tänka till och komma med förslag hur vi ska lösa situationen.

Fortsätta arbeta i mindre grupper utifrån barnens behov och pedagogernas kompetenser. Barnen ska få möjlighet att välja och påverka sin vardag på förskolan. Vi ska fortsätta att utveckla våra miljöer både inne och ute samt att se över så att materialet i de olika miljöerna är anpassade efter barnens nivå. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: