Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B VT

Skapad 2020-12-29 10:14 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola F – 3 Matematik
Under vårterminen i årskurs 1 ska du få lära dig talen upp till 20. Vi ska arbeta med klockan där du får lära dig hel- och halvtimme. Du ska också lära dig mer om addition och subtraktion. Geometri och mätning kommer också att bli spännande att få lära sig. Det kommer också att handla om taluppfattning, samband och datalogiskt tänkande.

Innehåll

Målet med undervisningen

är att du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-20
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-20
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20
 • Att arbeta med addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Jämna och udda tal
 • Talen 0-100
 • Klockan hel- och halvtimme
 • Problemlösning
 • Huvudräkning
 • tiotal 10,20,30....100
 • Geometri fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje och sträcka
 • Formulera matematiska uttryck
 • Symmetri
 • datalogiskt tänkande
 • Sannolikhet
 • Matematiska begrepp: hel timme, halv timme,timvisare, minutvisare, hur mycket, hur många,höger, vänster, uppdelning, ental, tiotal, summa, hälften, dubbelt, hög, låg, differens, nummer, andra,tredje, resten, ensiffrig, tvåsiffrig, vågrätt, lodrät, diagonalt, längd, höjd, bredd, kortare än, punkt, linje ,sträcka, hörn, fyrhörning, före, efter, jämn och udda 

 

Så här ska vi arbeta

 • Diskutera och resonera matematik
 • Lärarledda genomgångar
 • Färdighetsträna i boken
 • Färdighetsträna på chromebook
 • Lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Det här ska bedömas

Du ska visa att du kan:

 • känna igen och skriva alla siffror 0-20
 • förstå sambandet mellan tal och antal i talområdet 0-20
 • analog klocka hel och halv timme.
 • använda och visa förståelse för begreppen: se under rubrik målet med undervisningen
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-20
 • problemlösning
 • huvudräkning
 • med hjälp av linjal kunna mäta med centimeter
 • markera tal på tallinjen 0- 20
 • se skillnad på fyrhörning, triangel och cirkel
 • förstå skillnad på punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • ramsräkna till 100
 • tiotalen 10, 20, 30.....100
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • förstå datalogiskt tänkande
 • förstå sannolikhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: