Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga

Skapad 2020-12-29 10:45 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med tema sagor under de kommande veckorna. Vi kommer bland annat att läsa sagor och skriva egna sagor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Saga

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva en saga med texttypiska drag
Min saga har en enkel struktur och följer till viss del sagans typiska drag.
Min saga har en relativt tydlig struktur och följer de flesta typiska dragen för en saga.
Min saga har en tydlig struktur och följer de typiska dragen för en saga.
Använda skiljetecken
Jag är lite osäker på vart jag ska använda skiljetecken.
Jag är ganska säker på vart jag ska använda skiljetecken.
Jag är säker på vart jag ska använda skiljetecken.
Följa en handling
Min saga har en enkel handling och enkla beskrivningar.
Min saga har en utvecklad handling och utvecklade beskrivningar.
Min saga har en välutvecklad handling och välutvecklade beskrivningar.
Rita en bild till sagan
Min bild hör ihop med min text till viss del.
Min bild hör ihop med min text.
Min bild hör mycket bra ihop med min text.
Ge kamratrespons
Jag ger något tips på kamratrespons.
Jag ger flera tips på kamratrespons.
Jag ger flera tips på kamratrespons och kan även förklara varför jag ger responsen.
Bearbeta min saga
Jag bearbetar min text till viss del.
Jag bearbetar min text så att den blir lite tydligare.
Jag bearbetar min text så att den blir tydligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: